izimobil

izimobil prestaje nuditi mobilne usluge u BiH

Izimobil d.o.o u skladu sa zakonskom regulativom od 15.11.2016. prestaje nuditi mobilne usluge u BiH.

Svim korisnicima će od 15.11.2016. biti omogućeno dalje korištenje mobilnih usluga u tarifi GO! free kompanije Mtel a.d. Banjaluka.

Stanje i validnost glavnog računa će korisnicima ostati nepromijenjeno i nakon migracije. Napominjemo korisnike da najkasnije do 14.11.2016. iskoriste preostale izimobil bonuse (jedinice na računima izimix, izimanija, izi svi me časte) jer navedene od 15.11.2016. u tarifi GO! free vise neće moći koristiti.

Korisnici će od 15.11.2016. moći dopunjavati svoj račun na svim GO! free prodajnim mjestima. Više na www.gofree.ba.

Svim korisnicima se zahvaljujemo na dugogodišnjoj saradnji i žao nam je, da smo zbog ekonomskih razloga prisiljeno došli u situaciju povlačenja sa tržišta u BiH.

Ekipa izimobil